Mob. tel.: +37061212228
El.p.:info@geofirma.lt
geofirmalt@gmail.com
 

Ekogeologiniai tyrimai

Ekogeologiniai tyrimai svarbi mūsų veiklos sritis.
Kvalifikuoti, patyrę specialistai, priklausomai nuo užsakovo užduoties, atlieka:

 • Preliminariuosius ekogeologinius tyrimus
 • Detaliuosius ekogeologinius tyrimus
 • Papildomus ekogeologinius tyrimus
 • Parengia užterštų teritorijų tvarkymo planus
 • Ruošia aplinkos, poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programas
 • Įrengia požėminio vandens monitoringo sistemas

Specialistai gali vykdyti pavojingų atliekų tvarkymo darbus, dirbti pavojingų atliekų tvarkymo vadovais. Šiems darbams atliktiti turi patvirtintus kvalifikacinius pažymėjimus.

Ekogeologiniai tyrimai atliekami, siekiant įvertinti ūkinės veiklos poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, nustatyti kokią įtaką orui, dirvožemiui, gruntui, požeminiam ir paviršiniam vandeniui daro žemės gelmių teršalai – technogeniniai, cheminiai, naftos produktai bei kiti, ir numatyti visas galimas priemones taršai mažinti.

Ekogeologinių tyrimų metu:

 • Nustatome taršos židinius
 • Teršalų paplitimą ir koncentraciją grunte ir požeminiuose vandenyse
 • Užteršto dirvožemio, gruntų bei vandens kiekį
 • Įvertiname taršos riziką
 • Užterštos teritorijos stebėjimo (monitoringo) apimtis
 • Užterštos teritorijos tvarkymo poreikį

Ekogeologinai tyrimai atliekami, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos, Europos Sąjungos Parlamento ir Tarybos direktyvomis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais ir normatyviniais dokumentais:.