Mob. tel.: +37061212228
El.p.:info@geofirma.lt
geofirmalt@gmail.com
 

Inžineriniai geologiniai tyrimai

Inžineriniai geologiniai tyrimai viena pagrindinių UAB „GeoFirma“ teikiamų paslaugų.
Atliekame įvairaus sudėtingumo tyrimus pramoninei ir civilinei statybai tiek įprastomis, tiek nepalankiomis bei sudėtingomis sąlygomis
– miškingose, užpelkėjusiose, uždurpėjusiose vietovėse, riboto ploto teritorijose senamiesčiuose, rūsiuose, laivuose, ant stačių šlaitų, magistraliniuose keliuose, veikiančio geležinkelio zonose, Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone.

Inžinerinių geologinių tyrimų metu nustatome:

 • natūralių ir technogeninių gruntų bei uolienų geologinę sandarą ir jų sudėtingumą;
 • žemės paviršiuje ir jos gelmėse vykstančius geologinius procesus, reiškinius bei jų aktyvumą ir keliamas grėsmes;
 • higrogeologines sąlygas;
 • gruntų, uolienų fizines, mechanines, chemines savybes;
 • gruntų dinamiką, pastovumą;
 • tiriamos teritorijos seisminį aktyvumą;
 • projektuojamų statinių sąveiką su geologine aplinka.

Visi inžineriniai geologiniai tyrimai atliekami pagal Užsakovo pateiktą techninę užduotį, vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais ir inžinerinius geologinius tyrimus reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais standartais, statybos taisyklėmis, rekomendacijomis:

 • Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“;
 • Statybos techninis reglamentas STR 1.04.03:2012 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai šiaurės Lietuvos karstiniame rajone“;
 • Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“ (2006);
 • Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“ (2009)
 • Kitais standartais

Atliekant inžinerinius geologinius tyrimus taikomi šie tyrimų metodai:

 • gręžinių gręžimas sraigtiniu, koloniniu būdais su nesuardytos ir suardytos sandaros pavyzdžių paėmimu;
 • bandymai kūginiu penetrometru CPT (statinis zondavimas) 100 kN, 200 kN;
 • bandymai kūginiu penetrometru, registruojant vandens porinį slėgį CPTU (statinis zondavimas) 100 kN, 200 kN;
 • bandymai dinaminiu penetrometru DPSH (dinaminis zondavimas);
 • bandymai standartiniu penetrometru SPT (standartinis zondavimas);
 • bandymai lauko sparnuote FVT (mentelinis zondavimas);
 • bandymai plokšte PLT;
 • bandymai štampu;
 • CBR bandymai;
 • laboratoriniai gruntų bandymai fizinėms bei mechaninėms savybėms nustatyti ir kt.

Inžineriniai geologiniai tyrimai yra glaudžiai susiję ir dažniausiai atliekami kartu su kitais inžineriniais tyrimais:

.