APIE MUS

Esame profesionali inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų bendrovė

Nuo įsikūrimo pradžios atsakingai ir patikimai atliekame tai, ką geriausiai išmanome ir mokame – įvairios paskirties ir sudėtingumo inžinerinius geologinius, geotechninius, aplinkosauginius tyrimus, aplinkos ir geotechninį monitoringą visoje Lietuvoje.

Patyrę kvalifikuoti inžinieriai profesionaliai tiria pagrindų geologinę bei hidrogeologinę sandarą, gruntų fizines ir mechanines savybes, gruntų bei požeminio vandens užterštumą, vertina pagrindo stiprumą bei patikimumą, analizuoja įtempių ir deformacijų būvį, plyšių pastatuose atsiradimą, nustato jų atsiradimo priežastis bei teikia rekomendacijas jiems stabilizuoti, konsultuoja įvairiais pagrindų, pamatų, atraminių sienučių įrengimo ir parinkimo klausimais.

Tyrimai atliekami Vakarų Europoje pagaminta įranga, naudojant šiuolaikiškas technologijas, nacionaliniu lygiu pripažintus tyrimų metodus pagal galiojančius ir inžinerinius tyrimus reglamentuojančius Lietuvos Respublikos bei tarptautinius standartus. Dirbdami vadovaujamės galiojančiais darbų kokybę, darbuotojų saugą ir sveikatą, aplinkosaugą apibrėžiančiais ISO ir LST standartais, Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Pas mus dirba tik kvalifikuoti inžinieriai

Per ilgus darbo metus sukaupta didžiulė profesinė mokslinė praktinė patirtis, įgyvendinta daugybė įvairaus sudėtingumo projektų visoje Lietuvoje bei užsienyje. Mūsų specialistai, kurių daugumą sudaro buvę ilgamečiai Vilniaus Gedimino technikos universiteto Geotechnikos mokslo laboratorijos darbuotojai, yra aktyvūs Lietuvos geotechnikų draugijos (LGD) nariai, priklauso Lietuvos geologų sąjungai (LGS), Lietuvos statybos inžinierių sąjungai (LSIS), Tarptautinei gruntų mechanikos ir geotechnikos inžinerijos draugijai (ISSMRE), dalyvauja tarptautinėse geotechnikų konferencijose, rašo ir skelbia mokslinius straipsnius specializuotuose Lietuvos bei užsienio šalių leidiniuose.

Specialistai yra atestuoti pagal statybos techninį reglamentą STR 1.02.06:2007.Turi kvalifikacijos pažymėjimus ir gali vykdyti pavojingų atliekų tvarkymo darbus, dirbti veikiančio geležinkelio zonose. Lietuvos geologijos tarnyba prie LR Aplinkos ministerijos 2010-11-16 d. yra išdavusi Leidimą tirti žemės gelmes Nr. 155. UAB „GeoFirma“ yra Lietuvos geologijos įmonių asociacijos narė.

Lietuvos geologijos tarnyba prie LR Aplinkos ministerijos 2010-11-16 d. yra išdavusi Leidimą tirti žemės gelmes Nr. 155.
UAB „GeoFirma“ yra Lietuvos geologijos įmonių asociacijos narė.